Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1717
Müziğin Yaşamınızdaki Yeri Nedir?

Müzik Dinlemeden Duramam.
Müzik Dinlemem
Yaşamımdaki Yeri Çok Önemlidir!
Olmazsa Olmazım Değildir!
Müzik Dinlemenin Beni Geliştireceğini Düşünürüm!
Müzik Benim İçin Zengiliktir!
Çok Önemlidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 28 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Türkiye Sanatçılar Birliği dün (27.3.2015) saat 14.00'da "Emperyalist Politikaların Peşinde Sanatçı Olunamaz" başlığıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi... - 28.03.2015Türkiye Sanatçılar Birliği adına açıklamayı yapan Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı İnci Özdil şunları söyledi;

"Her seçim döneminde oldu
ğu gibi, son günlerde de birçok partinin seçimler için ittifak, aday ve destek çalışmalarına başladığını görüyor ve yakından takip ediyoruz. Özellikle aralarında yazar ve sanatçıların olduğu bir grubun “AKP’yi, sözde geriletmek ve barajları yıkmak için HDP’yle dayanışma” başğıyla seçim çalışması yürütmek üzere bir çağrı ve imza kampanyası örgütlemiş olduklarını basından öğrendik.

Türkiye’de opera, bale, senfoni orkestraları ve tiyatrolara yapılan saldırılara ses çıkarmayanlar, meclisten geçirmeye çalı
ştıkları TÜSAK yasasında AKP’ye destek verenler, konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerinin yüzde 70’ine yakın yüksek lisans, master ve doktora programlarını YÖK’ün kapatma girişimlerine karşı kılını kıpırdatmayanlar bugün sanatçılardan medet ummaktadırlar.

Ortado
ğu’da “Biji Obama” sloganlarıyla emperyalizmle işbirliği yapanların, Şeyh Sait ve Seyit Rıza heykellerine sarılanların, Türk Milletini Anayasa’sından atmaya çalışanların, 4+4+4 gerici eğitim sistemine oy verenlerin, Türk bayrağı ve Atatürk heykeli yakan bölücülerin KARŞISINDA TAVIR ALMAYA tüm sanatçılarımızı ve aydınlarımızı çağırıyoruz!

Sanatçılarımızı ve aydınlarımızı bu tuza
ğa düşmemeye, ülkemizi birleştirecek anti-emperyalist, bağımsızlık, laiklik, aydınlanma değerlerini savunan, Cumhuriyet’i ve onun kazanımlarını koruyan, milletimizi Atatürk’te birleştiren güçlerle birleşmeye davet ediyoruz."

TSB Genel Ba
şkanı İnci Özdil'in açıklamasının tam metni şöyle:

EMPERYAL
İST POLİTİKALARIN PEŞİNDE SANATÇI OL(UNA)MAZ!
Değerli basın emekçileri, sanatseverler, emekçi halkımız, büyük milletimiz...

7 Haziran günü gerçekle
şecek genel seçimlerde ülkece önemli bir sınav vereceğiz. Bu seçimlerde gerici, bölücü, laiklik ve özgürlük düşmanı, sanatı ayaklar altına alan kuvvetlerle, Türkiye’yi birleştiren, ilerici, aydınlanmacı güçlerin mücadelesine tanık olacağız.

Her seçim döneminde oldu
ğu gibi, son günlerde de birçok partinin seçimler için ittifak, aday ve destek çalışmalarına başladığını görüyor ve yakından takip ediyoruz. Özellikle aralarında yazar ve sanatçıların olduğu bir grubun “AKP’yi, sözde geriletmek ve barajları yıkmak için HDP’yle dayanışma” başğıyla seçim çalışması yürütmek üzere bir çağrı ve imza kampanyası örgütlemiş olduklarını basından öğrendik. Dahası bu açıklamada  “Gezi’de olduğu gibi geniş bir dayanışma ve direniş koalisyonuna ihtiyaç var” denilerek, sanatçılarımızın bölücülerin yanında bir tutum almaya çağrılmasına üzüntüyle tanık olduk.

Henüz Gezi eylemleri sürerken, kimin AKP’nin yanında yer aldı
ğını, neler yaptığını unutmuş değiliz. Sanatçılarımızı Gezi’de olduğu gibi geniş bir dayanışmaya çağıran bölücülerin eşbaşkanlarının ağzından “Gezi’de hükümeti devirebilir miyim amacı güdenler oldu;  karşı çıktık. Darbecilerle aynı safta olmayız. Aramıza mesafe koyduk.” sözlerini henüz unutmadık.

Emperyalizmle karanlık ili
şkiler içinde, ABD büyükelçisi ve Adana konsolosuyla Diyarbakır’da toplantı üzerine toplantı yapan, elinde silâh, ülkemizi parçalamaya and içmiş kanlı bir örgütün siyasal uzantısı bir Parti’den “barış!” bekleyenlerin bildirilerinde tek kelime emperyalizm geçmemektedir.

Türkiye’de opera, bale, senfoni orkestraları ve tiyatrolara yapılan saldırılara ses çıkarmayanlar, meclisten geçirmeye çalı
ştıkları TÜSAK yasasında AKP’ye destek verenler, konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerinin yüzde 70’ine yakın yüksek lisans, master ve doktora programlarını YÖK’ün kapatma girişimlerine karşı kılını kıpırdatmayanlar bugün sanatçılardan medet ummaktadırlar. Bizim “ Sinsi TÜSAK” diye adlandırdığımız, Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) sanatı ve sanatçıyı özel şirketlerin sertifikalarına bağlamak suretiyle sanat eğitimi ve kurumlarını yok etme girişimlerine karşı çıkmayıp aksine, onlarla işbirliği yapanların, Ortadoğu’da “Biji Obama” sloganlarıyla emperyalizmle işbirliği yapanların, Şeyh Sait ve Seyit Rıza heykellerine sarılanların, Türk Milletini Anayasa’sından atmaya çalışanların, 4+4+4 gerici eğitim sistemine oy verenlerin, Türk bayrağı ve Atatürk heykeli yakan bölücülerin KARŞISINDA TAVIR ALMAYA tüm sanatçılarımızı ve aydınlarımızı çağırıyoruz!

Çünkü sanatçı, emperyalizmin emrine girmez.

Çünkü Sanatçı, tarih boyunca emperyalizme kar
şı duruş sergilemiş ve savaşştır.

Sanatçı vatanseverdir. Vatanına ve milletine ihanet etmez.

Sanatçı topraklarının i
şgal edilmesine göz yummaz.

Sanatçı bölücülü
ğe ve gericiliğe karşı çağdaşğı, birliği, kardeşliği ve her zaman barışı savunur.

Sanatçı, halkın güzele, iyiye ve do
ğruya yönelmesi için çaba gösterir, dünyayı yaratılarıyla güzelleştirir.

Bu nedenle sanatçı ve aydınlarımızı, Cumhuriyeti tasfiye etmeye çalı
şanlara, Türkiye'yi bölmek isteyenlere, kardeşi kardeşe düşman ederek iç savaş çıkarmaya çalışanlara imza ve destek vermemeleri için uyarıyoruz!

Sanatçılarımızı ve aydınlarımızı bu tuza
ğa düşmemeye, ülkemizi birleştirecek anti-emperyalist, bağımsızlık, laiklik, aydınlanma değerlerini savunan, Cumhuriyet’i ve onun kazanımlarını koruyan, milletimizi Atatürk’te birleştiren güçlerle birleşmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin aydınlık, laik gelece
ği bölücü ve gericileri gerileterek değil, ancak ve ancak bölücü ve gericilerin iktidarını ve ittifakını yıkarak güvence altına alınabilir.

Türkiye Sanatçılar Birli
ği, ayağı yedi büyük kültüre analık etmiş Anadolu’nun bilge, hümanist topraklarına sağlam basan, bu nedenle  tarihi ile barışık, günlük emperyal/gerici politikaların oyuncağı olmayan, bilinçli, geriye değil ileriye bakan sanatçıların örgütüdür.

Türkiye Sanatçılar Birli
ği olarak vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza, dil bayrağımız Türkçemize tüm halkımızla birlikte sahip çıkacağız. Bu nedenle tüm sanatçılarımızı, aydınlarımızı Türkiye Sanatçılar Birliği'ne çağırıyoruz.

 

Atatürk'ün aydınlanma devriminin fedai sanatçıları olarak buradan ilân ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin aydınlığı ile sanatımızı, sanatçımızı ve kurumlarımızı yaşatacak, vatanımızın ve milletimizin yolunu sanatımızın ışığıyla aydınlatmaya devam edeceğiz.

İnci Özdil
Orkestra
Şefi
Türkiye Sanatçılar Birli
ği
Genel Ba
şkanı

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019