Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1736
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 83 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Besteci Selman Ada “Beraat” etti! - 21.11.2018Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Selman Ada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açtığı ve bir yıldır devam eden iade-i itibar davasını kazanıp, üzerine atılı suçlardan aklanarak, devlet memurluğunun tüm haklarında yararlanma imkanını elde etti.

Kasım 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınınca, whatssup hattı üzerinden kurum içi paylaşğı mesaj, önce Kültür ve Turizm Bakanlığna sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına ulaşınca, sözkonusu makamlarda ciddi rahatsızlığa neden olmuş bunun üzerine görevden alınmıştı. Görevden alınacağını anlayan Selman Ada emekliliğini talep etmişti.

Selman Ada’nın Whatssup hattı üzerinden payla
şğı mesajı şöyle:

“Günaydın. Bugün Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü.
İçi boşaltılmış Cumhuriyetin bayramı olmaz. Ancak anma töreni olur. 80 darbesi ortaya Özal’ı ANAP’lı günleri çıkardı. Dünya kapitalizmine hızlı ve altyapısız entegre olduğumuz yıllardı. Arkasından ekonomik kâbuslar yaşandı. Enflasyonist dönem. Akabinde A ve K partisi çoğunluk iktidarı oldu. Daha öncesinde ülkeyi üst düzey bir azınlık yönetiyordu. A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez. Mayo giymez. Eşiyle restoranda şarap içmez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar.

CHP için de ‘türkübar solcuları’ ithamında bulunan Ada, mesajında sözlerini
şöyle sürdürdü:

“16 yıl kesintisiz tek ba
şına iktidar olarak çok uzun bir zaman. Sonuçları görüyoruz. Toplum, bu yapıya karşı çağdaş, ilerici bir alternatif yapı oluşturamadı. CHP de kasabalı kaldı. Kimi köhne MHP’li, kimi Türkübar solcusu. Kimi de Vatan Partili lokal ütopistler. Sanat kurumları büyük yaralar aldı. Konservatuvarlar kurutuldu. Kadrosuzluk esas oldu. Başrol oyuncuları temizlik işçisi ücretinin altına düştü. Zor bir dönem yaşamaktayız. Sabır ve çok çalışma dilerim. Değişim için çok çalışmak yeterlidir. Duruma razı olmak sanatçının duruşu değildir. Durumu toplum yararına değiştirmek sanatın ve sanatçının asli görevidir.”

Selman Ada’nın bu mesajı “657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na açıkça aykırı” görüldü. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı tarafından, “hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle emekliliğini isteyen Ada”nın “meslekten ihracı” istendi. Ada’nın meslekten ihracının gerekçesini de 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 125/e maddesinin ‘a’ bendi oluşturdu. Söz konusu maddenin ‘a’ bendinde yer alan “İdeolojik veya siyasal amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak” hükmünü Ada’nın “ihlal ettiği” belirtildi. Bu hüküm gereği Ada’nın meslekten ihracı istenirken, ihraç tebligatı da Selman Ada’ya yapıldı ve  hüküm gereği “devlet memurluğunun kendisine getirdiği haklardan da yararlanamadı.”

İtibarı iade edildi

Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Selman Ada, bu sabah sosyal medya hesabından yayınladı
ğı mesajla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerine atılı suçlardan dolayı açtığı, bir yıldan beri süren davanın 20 Kasım 2018 tarihi itibariyle sonuçlandığını ve mahkemenin kendisini bu suçlardan akladığını duyurdu.

Mahkeme, Besteci Selman Ada’nın “Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı tarafından haksız suçlamaya maruz bırakıldığını, ifade özgürlüğü kapsamında suçlanamayacağına” karar vererek davayı  Besteci Selman Ada’nın lehine sonuçlandırıp, Selman Ada’ya iade-i itibar’da bulundu. Bu sonuçla Ada, devlet memurluğunun gerektirdiği tüm özlük haklarından yararlanabilecek!

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019