Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1736
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 53 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Folklorcu Halil Bedii Yönetken doğup büyüdüğü şehirde anılıyor! - 22.11.201850. Ölüm yıldönümünde Halil Bedii Yönetken'i müzik yazarı, halkbilimci, eğitimci kimliklerinin yanı sıra, özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı'nın gerçekleştirdiği derleme çalışmalarında Muzaffer Sarısözen ile birlikte memleketi karış karış gezip kültürel belleğe dair kültürel unsurları kayda geçiren bilim insanını doğduğu ve büyüdüğü Bursa’da Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 30 Kasım 2018 günü saat 17.30’da Merinos AKKM Hüdavendigar salonunda anılıyor.

Halil Bedii Yönetken’in ku
şağıyla kesişen ve sonrasında derlemeci, eğitimci kimliğiyle önemli bir temsilci olan Yücel Paşmakçı ve Halil Bedii Yönetken'in yakın öğrencilerinden, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızın kurucularından olan Koral Çalgan’ın katılımlarıyla gelçekleşecek olan anma toplantısına, Süleyman Şenel, Arzu Öztürkmen, Cansevil Tebiş sunumlarıyla panel ve Antalya Devlet Konservatuvarı’ndan Sevilay Gök Akyıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Ozan Sari ve Üçleme Topluluğu üyelerinin dinletileri anma toplantısı gerçekleşmiş olacak.

Halil Bediî  Yönetken 1899 yılında Bursa' da do
ğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da, yüksek öğrenimini İstanbul' da tamamladıktan sonra, yurdumuzun çeşitli yörelerindeki okullarda müzik öğretmenliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1928 yılında pedagoji öğrenimi yapmak üzere Çekoslovakya'ya gönderildi. Prag'da Devlet Konservatuarını bitirdikten sonra Almanya ve Fransa'ya giderek oralarda çalışmalarını sürdürdü. Yurt dışındaki öğrenimini tamamladıktan sonra yurda döndü Ankara Devlet Konservatuarı ve Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptı.

Halil Bedii Yönetken, 1935 yılından, ölümüne kadar geçen zamanı folklor ara
ştırmalarıyla değerlendirdi. Ankara Devlet Konservatuarının 1937-1951 yılları arasında yaptığı bütün derleme çalışmalarına katıldı. Daha sonra İstanbul Belediye konservatuarı folklor uzmanı oldu emekli olduktan sonra da TRT İstanbul Radyosu müzik danışmanlığına getirildi. Yapı ve Kredi Bankası'nın kurmuş olduğu, ''Türk Halk Oyunları Yaşatma ve Yayma Tesisi''nin kurucu üyelerinden olan Halil Bedii Yönetken'in çalışkan ve çok yönlü oluşunu birçok dergideki yazılarından ve kitaplarından anlamaktayız.

Yurdumuzda Cumhuriyetten önce ve sonra birçok de
ğerli folklor derlemeleri yapılmıştır. En son yapılan derlemelerden biri de rahmetli Yönetken'in önderliğinde, TRT'nin 1967 yılında yapmış olduğu derleme çalışmasıdır. Bu derlemeye Yönetken'le birlikte, birçok değerli folklorcumuz katılmış ve bine yakın halk ezgisi derlenmiştir. Üzülerek belirtelim ki; bu ezgilerin, türkülerin henüz hiç biri değerlendirilememiştir.

Halil Bedii Yönetken 1968 yılında
İstanbul'da vefat etmiştir.

Yönetken'in bu kadarcık hayat öyküsünü daha da derinle
ştirecek olursak, 50 yıllık görev süresinin ne yönlü çabalarla dolu olduğunu göreceğiz. Şunu iyi bilmeliyiz ki, o yalnız bir eğitimci değil; aynı zamanda güçlü bir yazar, eleştirici, sanatçı ve ünlü bir folklor bilginimizdi. Ele aldığı her konuda kişisel çıkarlarını aklının ucundan bile geçirmeden tüm gücünü yurt yararına harcamış; yazılarıyla, eserleriyle, çalışmalarıyla, genç Türk kuşaklarına batılı ve milli düşünceyi köklü bir şekilde işlemiştir.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019