Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1737
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 37 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1335

Bakan Dinçer" Herkesin ortak söyleyebileceği şarkıların olmamasını büyük bir problem olarak görüyorum" - 09.12.2011

Sayın bakan gerçekten büyük kelam eylemiş. Bunu Milli Eğitim Bakanı söylüyorsa, vah halimize vah, Dünyayı ya da Türkiye'yi yeniden keşfetmeye hiç gerek yok derim ben bu sözün üzerine.

Ülkemin dil birli
ği, ülkü birliği bozuldu, sizinde içinde olduğunu sağ hükümetlerin uyguladıkları, ortaya koydukları siyasi eylem sonucu.

Ortak olarak söyleyebilece
ğim şarkı mı kalır sevgili bakanım bu ahval ve şerait altında.

Neyse yine olumsuzluk damarım tutmasın bir arkada
şımın dediği üzere, gelin hep birlikte Sayın Ömer Dinçer ile, Müzik Eğitimcileri Derneği heyetinin yaptığı görüşme üzerine yapılan açıklamayı satır satır okuyalım:

Müzik E
ğitimcileri Derneği (MÜZED) heyeti, 7 Aralık 2011 Çarşamba günü müzik eğitimi alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri konusunda Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile makamında bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir saat süren ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip’in de hazır bulunduğu görüşmeye MÜZED adına Refik Saydam, Prof. Muammer Sun, Prof. Dr. Ali Uçan, Doç. Dr. Belir Tecimer ve Betül Gençgönül katıldı.

Görü
şmede MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam özetle şu görüşleri dile getirdi:

“16.10.2011 günü bir gazetede yayımlanan söyle
şinizde “(…) Çocuklarımız şiir okumuyor, kitap okumuyor, müzik dersi veriyoruz do-remi-fa; o kadar. Bir enstrüman çalamıyor. Evet çocuklarımız matematik, fen, sosyal bilimler gibi temel derslerde eksik ama sosyal yönden de eksik çocuk yetiştiriyoruz. Şiir okuyabilen çocuklar yetiştirmeliyiz.” demektesiniz. Anayasamız ve Millî Eğitim Temel Kanunumuz da devlete; eğitim öğretim kurumlarına bu konuları birer görev olarak vermiş bulunmaktadır.”

“Üzerinde görü
ş birliği içinde olduğumuz bu belirleme ve önerilerin eğitim öğretim kurumlarında işlerlik kazanabilmesi için Müzik dersine haftada iki saat süre ayrılmalı, her okula en az bir müzik dal öğretmeni atanmalı, programlar, çağdaş, demokratik yöntemlerle yeniden yazılmalıdır.  Anadolu Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri kuruluş felsefesine uygun olarak ayrı ayrı yapılandırılmalı ve öğretmen, bina, ara, gereç eksiklikleri giderilmeli, üniversitelerin Müzik “Ana Bilim dalları”, müzik eğitimciliğinde uzmanlaşma olabilmesi için geçmişte olduğu gibi “bölüm” olarak düzenlenmelidir. Halk Eğitimi Merkezlerine yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır, , Öğretmenler hizmet içinde yetiştirilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı içinde Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmalı, kanun hükmünde kararname ile kaldırılan Okul İçi Beden Eğitimi İzcilik ve Spor daire Başkanlığı yeniden oluşturulmalı; TTK üyelerinden en az biri güzel sanatlar eğitimi alanından atanmalıdır. Millî Eğitim mevzuatında alınacak kararların ve yapılacak değişikliklerin; öğretmenlerin, üniversitelerin, uzmanların, ilgili kitle örgütlerinin katılımlarıyla olgunlaştırılması, karar süreçlerinde mutlaka Anayasa’nın başlangıcında yer alan Atatürk ilke ve devrimleri, laik, demokratik cumhuriyet hedeflerine bağlı kalınarak, demokratik bir yöntem izlenmesi gereklidir.”

Saydam daha sonra okullarda müzik ders saatlerinin, müzik ö
ğretmeni istihdamı ve güzel sanatlar eğitimine verilen önemin artırılmasını içeren; ülke genelinde müzik öğretmenlerinin, eğitimcilerinin, sanatçılarının, velilerin, her meslekten yurttaşların imzasını taşıyan (toplam 4769 imza) dilekçeleri üç klâsör hâlinde Bakana sundu. Ayrıca illerde müzik öğretmenleri koroları oluşturulabilmesi için hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Müzik Öğretmenleri Koroları Yönetmeliği Taslağı”nı da görüşlerini içeren yazılı metne ekleyerek verdi. MÜZED heyetinde yer alan diğer katılımcılar da söz alarak önerilen görüşlere kendi alanlarından örneklerle açıklık getirdiler.

Bakan Ömer Dinçer, tüm önerileri ve konu
şmaları dikkatle dinledi.

“Müzik dersleri okullarımızda gere
ği gibi yapılmıyor. Öğrencilik yıllarımdan belleğimde biri ilâhî, biri mehter marşı biri de Onuncu Yıl Marşı olmak üzere üç ezgi var. Onlar da zaten okulda öğrenilmiyordu. Müzik derslerimiz, öğretmenimizin yanımda oturan arkadaşa söylettiği iki türküyle geçerdi. Herkesin ortak söyleyebileceği şarkıların olmamasını büyük bir problem olarak görüyorum. Türkülerimiz, yörelerimizin halk müziği farklılıkları bilinmiyor. Öğrencilik yıllarımda Kıbrıs’ta katıldığım ve 80 ülkeden gençlerin geldiği uluslararası bir gençlik kampında herkes kendi ülkesini temsil eden şarkılar söyledi. Ama ben, söyleyeceğim bir şarkı bulamamanın sıkıntısını çektim.” dedi.

Bakan Dinçer, “özel yetenek sahibi ki
şilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etme konusunun bakanlığın görevleri arasında yer aldığını ve bu konuda bir birim oluşturulduğu” belirtti. “OBESİD’in yaptığı görevlerin ortada kalmadığını” savundu.

Bakan Dinçer devamla “Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlı
ğın görevlerini tanımlayan, kolaylaştıran biçimsel bir değişiklik yapılmıştır. Başka ülkelerin teşkilat yasaları da böyledir. Bundan endişe duyulmasına gerek yoktur.” Görüşünü öne sürdü. “Sanat eğitiminin önemine inandığını” belirterek “önerileri inceleyeceğini, dikkate alacağını, bu konuda her zaman önerilere açık olduğunu” söyledi.

Umarım sevgili dostlar, müzik e
ğitimimiz için hayırlı bir adım atılır bu açıklamaların ardından, ben bu takiyeci tayfaya hiç inanamıyorum ama ne yapalım, ülkemin yönetimini ellerinde tutuyorlar, inanmak zorundayım yapılan açıklamalara.

Ba
şka seçenek yok!

Cuma yazımı bitirirken son bir not: Antalya'da devam etmekte olan Antalya Piyano Festivalinin bugünkü programında dünya sanatçımız Fazıl Say'ın Varyasyonlar Op. 32 eserinin Türkiye'de ilk seslendirili
şi Ufuk ve Bahar Dördüncü kardeşler tarafından gerçekleştirilecek. Bu önemli notu düşmeden edemedim.

Bir haftayı daha bitirdik sevgili dostlar, pazartesi günü yeni bir hafta ba
şlangıcında buluşana değin esen kalın, mutlu kalın, iyi bir hafta sonu tatili yaşayın.

Ho
şçakalın.Müfit Semih Baylan
Editör
Foto
ğraf (soldan sağa):  Prof. Dr. Ali UÇAN, MEB TTK Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP, Millî Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER,  Refik SAYDAM, Prof. Muammer SUN, Doç. Dr. Belir TECİMER, Betül GENÇGÖNÜL

 

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019