Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 13
Sayı: 1701
Müziğin Yaşamınızdaki Yeri Nedir?

Müzik Dinlemeden Duramam.
Müzik Dinlemem
Yaşamımdaki Yeri Çok Önemlidir!
Olmazsa Olmazım Değildir!
Müzik Dinlemenin Beni Geliştireceğini Düşünürüm!
Müzik Benim İçin Zengiliktir!
Çok Önemlidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 12 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1583

Çalıştay... - 30.04.2014

İngilizce deyimiyle ülkemizde çok kullanılan "Workshop" ya da "Çalıştay", bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir, biçiminde tanımlasak da çalıştay; daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen, uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır.

Çalı
ştay, bilim adamlarının ve uzmanların; bir konuda ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı toplantılarında kullanılan temel tekniktir. Ayrıca bu çalışma toplantılarına da çalıştay adı verilir.

Çalıştaylar; önemli konularda özellikle ön çalışmalar yapmak için kullanılan en etkili yollardan biridir. Bu yöntemin temel iki artısı vardır. Bunlar,  çok yoğun ve etkili çalışmak, etkili analiz ve sentezler yapabilmektir.


Çalı
ştayların üç temel özelliği vardır: Bunlar, katılımcılar konuya göre seçilirler ve amacın (hedefin) doğru tespiti çok önemlidir, yeniden "Kurmacılık"la bağıntılı olarak; analiz, sentez önem kazanır, problem çözme süreci takip edilir ve planların uygulanmasının ardından; bir sonuç raporu hazırlanır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın önderli
ğinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Milli Eğitim Bakanlığı Akçaabat Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi birlikteliğiyle "Trabzon ve Çevresinde Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi" başğı altında bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayla ilgili haberler gazetemizde yayınlanmıştır.

28 - 29 Nisan 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür Merkezi Fahri Kuran Salonunda düzenlenen çalı
ştayda iki gün içinde dokuz oturum ve yedi konser gerçekleştirilmiştir.

Trabzon'un bu üç okulunun gerçekle
ştirdiği ve başlık itibarıyla Trabzon'u değerlendiren böyle bir çalıştay Trabzon'da hiç ele alınmamış bir konuda yapılan ilk çalıştay  olarak tarihteki yerini almıştır.

Çalı
ştay süresince gerçekleştirilen dokuz oturumda birbirinde farklı önemli konular konuşmacılar tarafından dile getirilmiştir.

Tabii ki burada önemli olan, bir konu üzerinde çözüm öneren ve üzerinde tartı
şılan konuların uygulamaya geçirilebilmesinin önemidir. Yoksa sunulan her bildiri birer "hamaset" eseri olarak kalmaya mahkumdur.

Çalı
ştay'ın değerlendirme toplantısında söylediğim gibi, bu çalıştayın benim açımdan çok önemli iki yönü vardır:

1-  Geleneksel olarak asla payla
şımı sevmeyen Trabzonluyu bir araya getirmiştir. Gerçi okullardaki öğretim üyeleri ve öğrencilerin hepsi Trabzonlu değildir ama, Trabzon eksenli bir  çalıştay olması nedeniyle Trabzonlu bir araya getirilmiştir. Ve bu birliktelik şimdilik başarılmıştır.

2- Devletin sanat kurumları ve bu kurumlarda yer alan sanat topluluklarını sıradanla
ştıracak olan kısa adı TÜSAK olan Türkiye Sanat Kurumu ve Sanatı Desteklenmesi yasasının çıkacağı söylentisinin iyice arttığı şu günlerde, bu kurumları besleyen konservatuar ve müzik okullarının, bu çerçevede konumunun ne olacağı sorusuna  yanıt aranması, yanıtın bulunması ve uygulanması yöntemlerinin belirlenmesi hususu.

Genelde mesleki teknik konuların gündeme geldi
ği çalıştayda  Sayın Aytaç Köktürk'ün sunduğu "TRT Repertuarında Bulunan Trabzon Türkülerinin  Eğitimi, Öğretimi ve İcrasında Karşılaşılan Makamsal  Problemler ve Çözüm Önerileri" bildirisi,  Sayın Beyhan Karpuz'un sunduğu "Bir Dijitalleştirme Hikayesi: Karma Müzik Arşivi Projesi" bildirisi,  Sayın Bahar Y. Eroğlu'nun sunduğu "Doğu Karadeniz Bölgesi Müzik Kültürünün Görsel İşitsel Analizi ve Sunumu" bildirisi ve  Sayın Emrah Ergene ile Tuncer Önder'in birlikte sundukları "Anlatımlı Dijital Konser Serileri"  çalıştayda beni heyecanlandıran sunumlar olmuştur.  Çünkü bu çalışmalar, TÜSAK arifesinde yaşam amacı kopartılmaya hazırlanılan okullarımızın artık gelecek için yapması gereken yegane çalışmalardır.

Sonuç bildirisinin 6 Mayıs 2014 günü hazırlanıp açıklanaca
k olan çalıştay genel hatları ile amacına ulaşştır. Bir başlangıç olarak beklentimizin oldukça üstünde bir performans gösteren çalıştay, gelecekte yapılacak olanlar içinde önemli bir sinerji oluşturmuştur.

Benimde bir bildiri sundu
ğum bu çalıştayın amacına ulaşması tüm arzumdur. Eğer amacına ulaşamazsa, bir "hamaset" abidesi olarak kalacaktır.

Bu fikri üreten, eyleme geçiren, gerçekle
ştiren, organize eden, destek olan, bildirileriyle katılan herkese teşekkür ediyoruz.

Yeni çalı
ştaylarda buluşmak üzere...Müfit Semih Baylan
Editör


Bilgi için çalıştay programına http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/56_00_00_d94cb.pdf linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2018