Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1730
Sizce Tarkan hala Türkiye'nin Megastarı mı?

Evet
Hayır

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 20 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1652

İrdeleme üzerine...... - 14.03.2016

Sanattan Yansımalar adlı interaktif gazetenin genel yayın yönetmeni Sayın Şefik Kahramankaptan, söz konusu interaktif gazetede yayımladığı "Genç Besteci Kime Denir?" başlıklı makalesinde, kendine has irdelemelerinden birini daha yazıp, bu yıl 23. kez verilecek olan Mavi Nota Müzik Ödülleri (2015) "Yılın Genç Bestecisi"  ödülümüz ile ilgili bir irdeleme/değerlendirme yaparak, ödülümüz içinde kullanılan kavramlar üzerinden gazetemizi, ödüle emek veren Seçiciler Kurulu üyelerimizi ve ulaşamadığını belirttiği Ödül Şartnamemizi irdelemişlerdir.

Sayın Kahramankaptan makalenin giri
şinde ödülü koymaktaki "iyi niyetimizden" şüphe etmediğini, makaleyi yazmaktaki amacının "kimseyi gücendirmek ve küçümsemek" olmadığını belirtmişlerdir.

Mavi Nota Müzik Ödülleri bu yıl 23. kez verilecek olup kuruldu
ğu 1994 yılından bu yana Türk müzik dünyasında onlarca müzisyen sanatçının emeğini taçlandırmış, bunu yaparken de asla ve asla ahbap çavuş ilişkisine girişmemiştir. Mavi Nota Müzik Ödülleri ulusalcı duruşu ile sanat kuralları içinde ülke şartlarının müziğe ve sanata bakış açısını esas alarak değerlendirmesini yapmış ve bu yolda emin adımlarla yürümüştür.

Mavi Nota Müzik Ödülleri ait oldu
ğu yıl içersinde mutlaka ödül vermek için yola çıkmamıştır. O nedenle bazı yıllar ödül şartnamesindeki kriterlere uygun çalışma bulamadığından "ödüle değer çalışma bulunamamıştır" diyerek aday seçmesi yapmamıştır. Zira aday belirlemede esas kriter, sanatçının çevresinin genişliği, geniş halk katmanları tarafından beğenilmesinden ziyade seçme yapılacak olan yıl içersinde gerçekleştirdiği çalışma ya da çalışmaların halka ve ülkeye yararı doğrultusunda ortaya koyduğu niteliktir. Mavi Nota Müzik Ödülleri nesnel bir ödüldür ve asla nicelik üzerinden hareket etmez.

Sayın Kahramankaptan, makalenizde yaptı
ğınız irdelemeleri saygıyla karşılıyoruz. Ancak rahmetli Uğur Mumcu'nun sözüyle verdiğiniz örnek, beni ve alanlarında bir değer olduğu tartışmasız olan değerli Seçiciler Kurulu üyelerimizi incitmiştir. Ayrıca makalenizde konuya böyle dar bir çerçeveden baktığınız için değerli Seçiciler Kurulu Üyelerimizden ciddi boyutta "tepki" aldığınızı da belirtmek isterim.

Zira seçiciler kurulu üyemiz Sayın Ay
şegül Ergene, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın değerli bir akademisyeni olup ülkemizin nitelikli klarnet sanatçılarından birisidir. Seçiciler Kurul Üyemiz Sayın Sefai Acay, ülkemizin üniversitelerinde akademisyen olarak müzik eğitimciliği yapmış, yaşamını müzik eğitimine adamış, besteleriyle bilinen bir müzik adamı olup şu an emekliliğinde dahi yine bestecilik ve eğitim müziği üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Yine Seçiciler Kurulu üyemiz İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Solist Sanatçılarından Piyanist Yeşim Gökalp ise ülkemizin önemli kadın sanatçılarından olup başta İlhan Baran olmak üzere Türk bestecilerinin dinleyici ile buluşmamış ya da çok az buluşmuş eserlerini seslendirmeye ve arşive kazandırmaya kendini adamış önemli bir solist piyanistimizdir. Ben kendimi anlatmayım, ancak, ülkemizin uzak köşesi Trabzon'dan Mavi Nota ile 26 yıl önce çıktığım yolda verdiğim uğraşla müzik eğitimine katkıda bulunmayı amaçlamış birisi olarak her halde bu alandaki emeğimi tartışamazsınız! Diğer seçiciler kurulu üyelerimizin konu hakkında önce bilgi sonra  fikir sahibi olmadıklarını tartışamayacağınız gibi!

Bu açıklamalardan sonra, ödülümüz üzerine yaptı
ğınız irdelemede onca emeği ve düşünceyi "es" geçip sadece ödül alt başğında bulunan "genç" sözcüğüne takılarak 23 senedir devam eden ve şu an Türkiye'nin yaşayan en uzun süreli müzik ödülü organizasyonunu bu şekilde irdelemeniz haksızlık değil mi?

Çünkü yaptı
ğınız irdeleme son derece mekanik bir irdeleme olup ülkemiz şartlarından uzağa düşmektedir. Ülkemizin zaten kısıtlı olan müzik eğitimi ve sanat yapma şartları içinde elde olanları değerlendirirken sizin ortaya koyduğunuz bu kriterlere nasıl bağlı kalınabilir ki?

Yazınızda "genç" kavramı ile ilgili ortaya koydu
ğunuz yaş sınırları içinde müzikle ilgili genç yaş kategorisini 35 ile sınırlamışsınız. Bu evrensel anlamda doğru olabilir. Evrenselliğin şartları bunu gerektirebilir. Ama bir de ülkemiz şartlarında bunu değerlendirmemiz gerekmez mi?

Belirtti
ğiniz 20-25 "genç" yaş guruplarında 2015 yılı için çalışmalarını ortaya koymuş, bildiğiniz "genç besteci" var ise lütfen bildirir misiniz?

Ülkemizde bir bestecinin, yeti
şmesi, tanınması, besteleriyle dikkat çekmesi ne kadar bir zaman dilimi içinde olur? İrdeleme yapma hakkını kendinde gören birisi olarak bunu sizin en iyi şekilde bilmeniz gerekmez mi?

Bu çerçevede, ödül
şartnamemizde "genç" kavramı için bir yaş belirlemesi yapılmamış, ülke şartlarının gerekliliği göz önünde bulundurularak seçme yapılmıştır.

Bu saptamalardan sonra, müzik ödülünün alt ba
şğı içinde bulunan "genç" kavramını verdiğiniz örneklerle, örneğin 35 yaş olarak nasıl sınırlayabilirsiniz?

Sınırlayamazsınız, zira ülkemizin
şartları evrensel kuralların kabul gördüğü gelişmiş ülkeler şartlarından çok farklıdır.

Seçiciler Kurulumuzun de
ğerli üyeleri, aday belirleme çalışması sırasında kendi bildiklerinin dışında ülkemizin değerli müzik adamları ile konu üzerine fikir teatisinde bulunmuş, alınan görüşleri kendi bilgileri ile harmanlayıp, sonrasında Seçiciler Kurulu olarak aramızda değerlendirmiş ve sonuca bu şekilde varılmıştır. Sonuca varılırken tüm bilgiler titizlikle değerlendirilmiştir. Adayların kişisel duruşlarına saygı gösterilmiştir. Örneğin  genç bestecilerden Takemitsu ödüllü Yiğit Kolat'da adaylar arasına dahil edilmiş ancak kendisi çekilmek istediğinden, bu isteğine saygı gösterilip son anda adaylıktan çıkarılmıştır.

Sayın Kahramankaptan, bir besteci, sadece eserlerinin hemen o anda ve güncel bir
şekilde seslendirilmesine veya akademisyen olup olmamasına göre değerlendirilmez. Besteci bestecilik eğitimiyle de birebir ölçülemez. Bestecilik, doğuştan bir yetenektir ve  kendisini bu alanda yaş ve konum gözetmeksizin geliştiren, besteleriyle çığır açabilecek, dikkat çekebilecek çalışmalara imza atan, popülizm ve ticari kaygı uğruna bestecilik hayal ve ideallerinden ödün vermeyen kişidir.

Buraya kadar anlattı
ğımız tüm bu perspektif içinden bakılarak ödülümüzün kuralları ortaya konulmuş ve aday belirlemesi yapılmıştır. "Sözde" olarak nitelediğiniz Ödül Şartnamemiz ise Mavi Nota Müzik Ödüllerinin kurulduğu 1994 yılında hazırlanmış ve devam eden süreç içinde o yıllara mahsus yapılan değişikliklerle bugüne kadar gelmiştir. 2015 yılı ödül şartnamemiz ise gazetemizde 26 Aralık 2015 tarihinde açıklanmıştır.

İrdeleme yazınızda söz konusu ettiğiniz 10 aday meselesini ise yanlış anlamışsınız. 10 aday, ulaşılamadığını söylediğiniz ödül şartnamesinin 3. maddesi gereği 2015 yılı için seçiciler kurulu tarafından gösterilebilecek en fazla aday sayısıdır. 2015 yılı içinde 10 aday gösterilmiştir. Ancak son anda bir aday çekilmek istediği için dokuz aday olarak seçme tamamlanmıştır.

Yazınızın finalinde, ödülün dayandı
ğı temeli adil bulmadığınızı, örgütlenerek istediğinizi, dost ve ahbabınızı seçtirebileceğinizi vurgulayarak 23 yıllık bir emeğe çok kaba bir saptamayla yaklaşş bulunmaktasınız.

Makalenizin ba
şında her ne kadar, kimseyi "küçümseme" amacında olmadığınızı vurgulamış olsanız bile; Anadolu'nun uzak bir köşesinde 23 yıldır devam eden ve lojistik destek dışında hiç bir alandan maddi katkı alamadan organizasyonlarını gerçekleştiren bir müzik ödülünü, bir "irdelemeci" olarak desteklemeniz gerekirken, o ödülün kurucusunu, seçiciler kurulu üyelerini küçümsemişsiniz.

Yazdı
ğınız makale, tamamen maksatlı; yüreklendirmek ve teşvik etmek yerine, çevrenizdeki kimi sanat tacirlerine destek veren ve onların düşünce derinliğini ve niyetini yansıtan bir makaledir.

Bu nedenle üzüntülerimi belirtir, saygılar sunarım.


Seçiciler Kurulu adına
Müfit Semih Baylan
Mavi Nota Müzik Ödülleri
Seçici Kurulu üyesi ve Ödül Sekreteri
Editör


 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019