Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1736
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 


Şu an 37 müzisyen gazete okuyor
 
 
Zafer Yümlü
 
 
Yayımlanan Sayı : 1706

Proceci Geldi Hanıııım - 03.11.2018

Herhangi bir STK’ya üye misiniz? Dernek, vakıf, kulüp v.s.

Sivil Toplum Kurulu
şları, (STK) devletin eksik kaldığı konularda kişilerin bu eksiklikleri gidermek için gönüllü çalışğı kurumlardır. Üretken, sosyal topluluklardır. Toplumun gelişmesi ve kalkınması için çalışırlar. Daha doğrusu dünyada böyledir. Ama ülkemizdeki STK’ların %98’i havanda su döverler. Dünyada örnekleri olduğu gibi, ülkemizdeki bazı STK’lar da ideolojik, siyasi parti bağlantılı ya da çeşitli uluslararası tarikat veya örgütlere bağlıdır.

Be
ş yıldızlı otellerde toplanıp şarap içmeyi, birbirlerine hava atmayı, gezip eğlenmeyi, Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyerek Atatürkçü olmayı çok severler.

Ülkemizde ki
şilerin dernek, kulüp veya vakıflara üye olma nedenlerini aşağıda sıralayabiliriz.

A)        Karı Bulmak
B)        Koca Bulmak
C)      
şteri bulup iş piyasasını genişletmek. Üst yönetimlerde iş bulmak.
D)       Hepsi

Toplumun geli
şmesi kimsenin umurunda değildir yani.

Peki “Proje” nedir sizce?

Hemen, in
şaat dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız da. Çünkü en çok inşaat sektöründe karşınıza çıkar bu kelime. Oysa sadece onunla sınırlı değildir.

Toplumun dezavantajlı bir kısmını e
ğitmek, geliştirmek, sosyo-ekonomik olarak refaha ulaştırmak amacı ile yapılan programlı ve sürdürülebilir işlere “Proje” denir. Bu projeler, çeşitli ulusal ve uluslararası hibe destekleri ile yerel yönetimler ve STK’lar tarafından yapılır.

Şimdi gelelim sizlere tanıttığım bu iki olgunu birleşim noktasına.

Elde var sıfır.

Laf kalabalı
ğı, gazetelerde ve magazin dergilerinde şık elbiselerle verilmiş pozları isterseniz bol. Topluma somut katkı, sürdürülebilir kalkınma sağlanması, istihdam oluşturulması, elle tutulur bir iş isterseniz vücudunuzdaki parmak sayısına bile ulaşmaz.

Proje bilincinin olmadı
ğı bir toplumdaki STK’ların proje yapmasını beklemekte abestir zaten. Bu STK’ların üyeleri, proje eğitimlerine bedava yemek ve konaklama için katılırlar. Eğitim sertifikasını alıp birbirlerinin gözüne sokar ama proje üretmezler. Yaptıkları tatil kârdır onlar için.

Oysaki artık i
ş başvurularında bile herhangi bir derneğe üye olup olunmadığı sorulmakta, hangi projelere katılındığı sorulmaktadır.

Kahvaltı düzenleyip tavla turnuvası yapmak, engellilere tekerlekli sandalye alıp o engelliyi trafikte arabayla ezmeye kalkmak, konser düzenleyip gelirini cebe atmak, seminer düzenleyip bilgilenmeye gelen köylü kadını iteleyerek konu
şmacı ile selfi çekmek, çocuklara iki palyaço tutup onları eğlendirirken dedikodu yapmak proje değildir. İstatistiki olarak belirlenmiş somut çıktıları olan işler, projedir.

Kısacası sokaktan geçen overlokçunun dedi
ği gibi “Overlok makinesi ayağınıza geldi.

Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halıfleks kenarına overlok çekilir. Be
ş dakikada yapılır.” diye yapılmaz proje.

Ama nerdeeee?

Sırtındaki bohçada cafcaflı elbiseler, magazin dergileri, gazino e
ğlenceleri, selfiler, tavla turnuvaları, şarap tadımları taşıyan projeciler her yerde.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019